Yhteisötalous on Suomelle kriisiajan vahvuuksia

Osuustoiminta ja muut yhteisö- ja jakamistalouden toimintamallit ovat viime vuosina saaneet uutta tuulta purjeisiin. Osuustoimintaa laajempi käsite, yhteisötalous (social economy) kattaa sekä monenlaiset osuustoiminnan muodot, että myös muita, perinteisiä ja modernimpia kansalaislähtöisen taloudellisen yhteistoiminnan muotoja.

Eväitä yhteisötalouden ymmärtämiseen vaikkapa tuleville osuuskauppojen edustajistoon valituille tarjoaa myös Kompassin ja Sallux-ajatuspajan v. 2018 julkaisema teos ”Puheenvuoroja yhteistötaloudesta.” (toim. Esa Erävalo) Teos on ladattavissa täältä:

”Osuuskunnilla ja muilla yhteisötalouden yrityksillä on tärkeä tehtävä Euroopan talouselämässä erityisesti kriisiaikana, koska ne yhdistävät tuottavuuden solidaarisuuteen, luovat korkeatasoisia työpaikkoja, vahvistavat sosiaalista, taloudellista ja alueellista yhteenkuuluvuutta ja tuottavat sosiaalista pääomaa.”
– Euroopan parlamentti 2013 (lähde: Jaana Pirkkalainen. Yhteisötalous ja sosiaaliset osuuskunnat Euroopassa. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2019)

Kuva: Perry Grone on Unsplash.com