Yhteinen hyvä – johdatus kristillisdemokratiaan

Mistä kristillisdemokraattinen yhteiskunnallinen/poliittinen liike on noussut ja miten se saavutti Suomen? Millaisista yhteiskunnallista kysymyksistä liike on ollut kiinnostunut? Missä ovat Suomen kristillisdemokraattisen puolueen aatehistorialliset juuret ja mikä on ollut liikkeen jälki suomalaisessa poliittisessa ajattelussa ja yhteiskunnassa?

Muun muassa tällaisiin kysymyksiin pyrkii vastaamaan Esa Erävalon kirja Yhteinen hyvä – johdatus kristillisdemokratiaan (Ajatushautomo Kompassi ry 2018). Kirja on ensimmäinen näin kattava suomenkielinen esitys kristillisdemoratian historiasta ja kristillisdemokraattisesta poliittisesta ajattelusta. Syksyllä 2018 julkaistun pamfletin painos on miltei loppunut, joten kirja julkaistaan nyt vihdoin verkkokirjana (pdf), vapaasti ladattavissa tältä sivulta.

Suomalaisessa kulttuuriperinteessä on kaksi aihepiiriä, joista on katsottu parhaaksi vaieta: usko ja politiikka. Kunnioitamme toisten yksityisyyttä ja annamme sille tilaa. Suomessakin erilaisista maailmankatsomuksista nousevat arvot ja politiikka kietoutuvat toisiinsa. Itsestään selviä yhteyksiä ei vain tulla ajatelleeksi tai aihe on liian lähellä, henkilökohtainen ja vaikeasti hahmotettavissa. … Tämän kirjan perusviesti on, että kristillisdemokratia ei ole dogmaattinen ideologia, vaan luova tapa suunnata ajatuksia selkeisiin arvoihin, hyveisiin ja periaatteisiin nojautuen.”

– kirjan esipuheesta

Lue lisää ja lataa myös Kompassin muita julkaisuja.

Artikkelikuva Anastasia Petrova on Unsplash.com