Seitsemän kriteeriä utopioiden vertailuun

Valt. tri Jouko Jääskeläinen, Kompassin hallituksen jäsen

Juutalais-kristillinen perintömme, erityisesti Raamatun tekstit, ovat historiassa yllättävän paljon vaikuttaneet yleisiin käsityksiin ja teorioihin hyvästä elämästä. Tällä on luonnollinen selityksensä: vuosisatoja Raamattu oli kulttuurin keskeinen kirja, jota kaikki tunsivat ainakin jossakin määrin. 

Yhteiskuntatieteellinen kysymys erilaisten teorioiden ja käytäntöjen vertailusta on haastava. Miten vertaat vaikkapa islamia ja markkinataloutta niiden yhteiskunnallisten vaikutusten suhteen.  Tämä vaatii mielestäni seitsemän kriteerin käyttöä.

Millainen on talousmoraali ja millainen on yksilöiden elämän moraali. Mistä tai keneltä ihmiset odottavat pysyvää muutosta maailman kohtaloihin tai parempaa elämää. Luotetaanko uskonnon ilmoitukseen, vai korostetaanko tiedettä ja tietoa – jotka muuten usein ovat hyvinkin ideologisia eivätkä välttämättä ns. tieteellisiä. Toimitaanko yhteisöllisesti vai saavatko suuret instituutiot määrätä elämäämme. Millaiset naapurit meillä on ja millaiset luonto-olosuhteet olemme saaneet osaksemme.

Näillä seitsemällä kriteerillä voi tulkita myös erilaisten ihmisten luomien utopioiden sisältöä sekä verrata niitä ja merkittäviäkin poliittisia ideologioita keskenään. Samaan kaavaan voi sijoittaa myös keskeiset maailmanuskonnot, juutalaisuuden, islamin ja meille keskeisen kristinuskon ihmisten välisiä suhteita koskevat asiat. Monet ideologiat, marxilaisuutta myöten, ovat saaneet vaikutuksia niistä ajatuksista, joita seikkaperäinen juutalaisen yhteiskunnan malli Mooseksen laissa tarjoaa.

Toivon tulevaisuus, kirjani nimi, on hyvin ajankohtainen. Kirjoittaessani tätä teosta en arvannut, miten ajankohtainen kysymys toivon tulevaisuudesta onkaan nyt tekstin julkaisuajankohtana, toukokuun 2020 lopulla. Koronapandemia vaikutuksineen on paljastanut ihmiselämän haurauden. Tämän kriisin jälkeenkin elämäämme jää syviä kysymyksiä: voinko olla varma turvallisesta maailmasta ja luotettavista lähimmäisistä, joiden kanssa voin elää sopusointuisesti?

Ihmisten etsinnälle on yhteistä turvallisuuden, rauhan ja riittävän elannon tavoittelu. Hyvistä aikeista huolimatta monet elämisen malleista ovat kuitenkin osoittautuneet utopioiksi.

Kirjassani tartun myös itse perusteisiin: mitä Raamatun teksteissä sanotaan kysymyksistä oikeudenmukaisuudesta ja turvallisesta tulevaisuudesta. Joitakin näköaloja on pidetty jännitteisinä kristinuskon perusajatuksen eli sovituksen tarpeen kanssa. Yllättäen ne kuitenkin nivoutuvat yhteen.

Mielelläni kutsun Sinut yhteiselle matkalle toivon tulevaisuuteen – katsotaanpa kysymyksiä ja vastauksia! Kirjaani löydät nettisivuilta uusitiekauppa.fi sekä nettikirjakauppa.com.

Mielelläni myös paikalle kutsuttuna, kunhan korona hellittää, tulen myös kertomaan ajatuksiani vuosikymmenten aatteellisesta pohdiskelusta Raamatun pohjalta ja äärellä sekä kristillisen yhteiskuntavastuun ja kristillisdemokraattisten tavoitteiden merkeissä.

Luetaan, nähdään ja tavataan! Minut tavoitteen helpoimmin osoitteesta jj@joukojaaskelainen.com sekä kotisivuiltani joukojaaskelainen.com.

Jouko Jääskeläinen on vantaalainen valtiotieteiden tohtori, kaupunginvaltuutettu ja kirkolliskokouksen jäsen, joka on aiemmin toiminut eduskunnan jäsenenä neljä kautta. Hän on aiemmin juutalaista yhteisöllisyyttä koskevan väitöskirjan lisäksi kirjoittanut Vanhan ja Uuden testamentin juhlista, teoksen Uutta yhteisöä etsimässä sekä muita lyhyempiä kirjoitelmia. Tällä hetkellä hänellä on työn alla teos ”Isänmaallisuus yhdentymisen ja kansallismielisyyden puristuksessa”.

Jouko Jääskeläinen esittelee kirjaa Kompassin kesäkahvilassa ke 24.6. Lue lisää tapahtumat-sivulla.