Puheenjohtajan tervehdys

Ajatushautomo Kompassi on aloittanut toimintansa. Tapahtumaa on tervehditty ilolla, sillä suomalaisesta ajatushautomokentästä on puuttunut kristillistä maailmankuvaa ja ihmiskäsitystä edustava vaihtoehto. Kompassi on itsenäinen yhdistys eikä se ole kannanotoissaan ja linjauksissaan sidottu minkään poliittisen puolueen ohjaukseen. Parhaimmillaan asia toimii päinvastoin.

Tavoitteemme on, että kompassin työn tuloksena syntyvät julkaisut ja kannanotot sekä niiden herättämä keskustelu johtavat hyvää tekeviin muutoksiin poliittisessa päätöksenteossa. Ajatushautomo Kompassi pyrkii nostamaan esiin ajankohtaisia yhteiskuntapoliittisia teemoja terävästi ja rohkeasti, mutta samalla asiantuntevasti ja tosiasioihin pitäytyen. Kaikilla Kompassin hallituksen jäsenillä on tutkijakoulutus ja osalla takanaan mittava ura korkeakouluopetuksen ja -tutkimuksen parissa.

Tästä se alkaa. Pidetään yhteyttä!

Sauli Ahvenjärvi

Ajatushautomo Kompassi ry:n puheenjohtaja, Tekniikan tohtori