Osuustoiminnan arvot ja ihmiskuva

Sosiaalipolitiikan prof. emer. Juhani Laurinkarin teos Osuustoiminnan arvot ja ihmiskuva keskittyy osuustoiminnan kovaan ytimeen, erityisesti osuustoiminnan lähtökohtiin ja arvoihin sekä osuustoiminnan olemuksen keskeisiin piirteisiin. Tarkastelussa painottuu ihmiskuvan merkitys osuustoiminnan muotoutumiselle.

Julkaisutilaisuus järjestetään pe 16.12.2022 Teams-sovelluksen kautta.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: kompassi(ät)kompassi.org
Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille

Kirjan on kustantanut Ajatushautomo Kompassi.

Osuustoiminnan arvot ja ihmiskuva -teos on vapaasti ladattavissa tästä linkistä.

Osuuskunnat on nähty ratkaisuna moniin kapitalistisiin mullistuksiin, kuten tulojen ja varallisuuden jakautumisen lisääntyvään epätasa-arvoon, luonnon varojen liikakäyttöön sekä ekologisesti kestämättömään, maatalouteen sekä kestämättömään asuntorakentamiseen. Osuustoiminnan etu¬ja on myös korostettu viittaamalla toiminnan positiiviseen moraaliseen vaikutukseen ja yhteistyöhalukkuuden lisääntymiseen. Tuotanto-osuuskuntien kohdalla painotetaan niiden merkitystä työvoimalähtöisenä vaihtoehtona vakiintuneille kapitalistisille yritysmuodoille. Teoksessa keskitytään osuustoiminnan kovaan ytimeen, erityisesti osuustoiminnan lähtökohtiin, arvoihin ja osuustoiminnan olemuksen keskeisiin piirteisiin. Tarkastelussa painottuu ihmiskuvan merkitys osuustoiminnan muotoutumiselle. Kyetäkseen uudistumaan ja kehittymään osuustoiminnan tulee aidosti tuntea oma menneisyytensä ja arvioida oma tuleva tiensä.

Kirjoittaja on sosiaalipolitiikan emeritusprofessori ja osuustoiminnan ja yhteisötalouden tutkija Juhani Laurinkari, joka on tutkinut ja opettanut osuustoiminnan etiikkaa, periaatteita ja arvoja monien vuosikymmenien ajan useissa eurooppalaisissa yliopistoissa.