Miksi tarvitaan tukijärjestelmän uudistusta?

Työttömyyden suurin syy on työpaikkojen puute ja työelämän rakenteelliset ongelmat eli työvoiman kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Työpaikkoja ei vaan ole. Tähän ongelmaan pitää puuttua edistämällä yrittäjyyttä sekä muuttamalla harjoitettua talouspolitiikan suuntaa enemmän työllistävämpään suuntaan.

Yksilön näkökulmasta toinen ongelma on työnteon heikko kannattavuus. Työpaikkoja on tarjolla, mutta työllistyminen ei ole työttömälle taloudellisesti kannattavaa. Useassa tapauksessa, kun henkilö siirtyy tuen varasta työelämään, hänen käteen jäävät tulot eivät lisäänny juurikaan.

Työnteon heikko kannattavuus ei ole yksilön vika, vaan järjestelmän paha valuvika. Sellaista järjestelmää, jossa et hyödy euroakaan siitä, että teet kovemmin töitä, ei pitäisi nykymaailmassa olla. Siksi tarvitsemme tukijärjestelmän uudistusta.

  1. Sosiaaliturvan etuudet yhdistetään yhdeksi yleistueksi
  2. Otetaan käyttöön kuukausittainen tulorekisteri, jolle tuki maksetaan harkinnanvaraisena elämäntilanteeseen sidottuna tukena.
  3. Tulorekisteri huomioi myös kaikki maksetut palkat. Verotuksesi muuttuu dynaamisesti joka kuukausi maksetun yleistuen ja palkkojen suhteessa. Verotilinpäätös tehdään kuukausittain.
  4. Tukea haetaan Kelasta joko toimistosta tai sähköisesti yhdellä kaavakkeella, johon täytetään kaikki elämäntilanteeseen vaikuttavat tekijät.
  5. Hakijan pitää tehdä ilmoitus olosuhdemuutoksista välittömästi järjestelmään.
  6.  Pienillä tuloilla verotus on alhainen, eikä tuki romahda kerralla.

Mitä hyötyä uudistuksesta olisi?

  1. Kannustinloukut vähenevät, työnteosta tulee kannattavaa.
  2. Työttömyysloukut vähenevät, työllistymisveroasteet laskevat. On kannattavaa ottaa eri palkkatasoisia töitä. Nykyisessä järjestelmässä on kannattavaa työllistyä pääosin työttömyyttä edeltäneelle palkkatasolle.
  3. Byrokratialoukut vähenevät, kun etuudet yhdistetään yhdeksi. Näin työmarkkinoille hakeutumista ei estä paperisota tai hallinnon luomat esteet. Olosuhdemuutokset on helppoa tehdä netissä. Luukulta toiselle ei tarvitse juosta.
  4. Maksettuja etuisuuksia ei peritä takaisin tulojen noustessa. Usein takaisinperintä johtuu siitä, että asiakas ei ole ilmoittanut tulojaan riittävän ajoissa Kelaan. Kun kaikki tuet, palkat maksetaan samalle kansalaistilille takaisinperintää ei tapahdu.

 

Asmo Maanselkä
KD Puoluesihteeri