Julkaisut

Jouko Jääskeläinen – Rauha ja Lähi Itä: näkökulmia perustuslakeihin ja arvoihin

Hinta: 22 € (sis. postikulut)
Kustantajat: Sallux ECPM Foundation ja Ajatushautomo Kompassi ry 2023.

Jouko Jääskeläisen ajankohtaisessa uudessa kirjassa paneudutaan Lähi-Idän ristiriitaiseen tilanteeseen perustuslakien ja arvojen näkökulmasta. Mistä löytyvät ne arvot, joiden varaan rauha ja hyvä yhteiskunta voidaan rakentaa?

Teologian tohtori Risto Auvisen arvio kirjasta:

Jouko Jääskeläisen uusi kirja ”Rauha ja Lähi-itä” on mielenkiintoinen yritys hahmottaa Lähi-idän vaikeaa poliittista tilannetta arvioimalla eri maiden perustuslakeja tai niihin rinnastettavia lakikokonaisuuksia. Jääskeläisen tarkastelun pohjana ovat tunnetut länsimaiset perustuslait, Yhdysvaltojen ja Ranskan perustuslait sekä YK:n ihmisoikeuksien julistus, jotka toimivat virikkeenä vertailussa Lähi-idän maiden perustuslakeihin.

Jääskeläisen lähtökohta maiden perustuslakeja tarkasteltaessa on objektiivinen, kuvaileva ja toteava. Tämä on jo itsessään poikkeuksellista ottaen huomioon käsiteltävän aihepiirin jännitteet myös kotimaisessa kirjoittaja- ja lukijakunnassa. Asioiden arvottaminen jää lukijan oman harkinnan varaan, kuten tietokirjoissa pitääkin, ja siihen Jääskeläisen kirja antaa mielestäni hyvät lähtökohdat.

Kirjan lopussa Jääskeläinen pyrkii löytämään vastauksen asettamaansa kysymykseen: voivatko perustuslait tai niiden varassa rakennettu yhteinen käsitys hyvästä yhteiskunnasta tuoda rauhan Lähi-itään? Vastaus on vähintäänkin kriittinen.

Tilaa kirja omaksesi täyttämällä ja lähettämällä oheinen lomake.


TIETOA KOMPASSIN JULKAISUISTA

Kompassi -ajatushautomon julkaisuja on saatavilla maksutta tilaisuuksissamme sekä vapaasti ladattavissa pdf:na tältä sivustolta. Kompassin julkaisemia kirjoja voi tilata postitettuna hintaan 3 € / kpl + postituskulu 10 €/lähetys, ellei toisin mainita. Osassa julkaisuista painos on loppunut. Taltiointeja Kompassin järjestämistä tilaisuuksista löydät YouTube -kanavallamme

Painettujen julkaisujen tilaukset: tilaukset@kompassi.org  

VANHEMMAT JULKAISUT

Osuustoiminnan arvot ja ihmiskuva

Sosiaalipolitiikan prof. emer. Juhani Laurinkarin teos Osuustoiminnan arvot ja ihmiskuva keskittyy osuustoiminnan kovaan ytimeen, erityisesti osuustoiminnan lähtökohtiin ja arvoihin sekä osuustoiminnan olemuksen keskeisiin piirteisiin. Tarkastelussa painottuu ihmiskuvan merkitys osuustoiminnan muotoutumiselle.

Lue lisää ja lataa julkaisu maksutta tältä sivulta.

Suhdenäkökulma ilmastonmuutokseen

Voidaanko ilmastonmuutosta torjua ajattelutapaamme muuttamatta ja haastamatta länsimaista kulutus- ja yksilökeskeistä kulttuuria? Mitä annettavaa suhdeajattelulla ja teologialla voi olla ympäristökysymyksiin, kysytään Calum Samuelsonin pamfletissa. Lataa (pdf) julkaisu maksutta tältä sivulta.

Omantunnon- ja sananvapauden hauraat tasapainot

Omantunnon-, uskonnon- ja sananvapauteen liittyvät vaikeat kysymykset ovat samankaltaisia ympäri Eurooppaa. Ranskan evankelisen allianssin juristi Nancy Lefèvren pamfletissa ”Omantunnon- ja sananvapaus: Hyvästä oikeudellisesta tunnustamisesta hauraisiin tasapainoihin” tarkastellaan sananvapauden haasteita sekulaarissa Ranskassa. Lue teksti tai lataa julkaisu (pdf) maksutta tällä sivulla.

Uskontokielto kouluissa?

Ruotsalaisen Clapham Institutet -ajatuspajan vuonna 2018 laatimassa pamfletissa tarkastellaan tunnustuksellisten koulujen asemaa ruotsalaisessa koulutusjärjestelmässä. Lataa suomenkielinen pamfletti (pdf) maksutta tai lue kokonaisuudessaan tällä sivulla.

Isänmaallisuus yhdentymisen ja kansallismielisyyden puristuksessa

Millainen olisi ”hyvä isänmaa”? Miten ratkaistaan kysymys siitä, kuulutaanko suurempaan yksikköön vai käperrytäänkö omiin oloihin? Millaisiin ratkaisuihin Suomen historiassa on päädytty ja onko perinteisellä isänmaallisuudella enää tilaa globalisaation ja kansallismielisyyden paineiden keskellä?

Toukokuussa 2021 julkaistavassa uutuskirjassa Isänmaallisuus yhdentymisen ja kansallismielisyyden puristuksessa: Näkökulmia autonomian, itsenäistymisen ja EU-jäsenyyden ajan Suomeen (Ajatushautomo Kompassi ja Sallux 2021) VTT Jouko Jääskeläinen käy läpi suomalaisen isänmaallisuuskäsityksen eri vaiheita. Tervetuloa mukaan julkaisutilaisuuteen ke 16.6.2021.

Hinta 15 € + postikulu
Tilaukset ja tiedustelut: tilaukset@kompassi.org tai p. 050 329 7708

Kansalaislähtöinen sosiaalipolitiikka kilpailuvaltiossa

Sosiaalipolitiikan prof. emer. Juhani Laurinkarin teos Kansalaislähtöinen sosiaalipolitiikka kilpailuvaltiossa on ensimmäinen kokonaisvaltainen katsaus yhteisötalouden sosiaalipolitiikkaan. Kirjan on kustantanut Osuustoimintakeskus Pellervo yhteistyössä Ajatushautomo Kompassin kanssa. Kirja on ladattavissa ja luettavissa maksutta Pellervon sivuilla (siirry sivustolle).

Lue lisää kirjasta ja katso julkaisutilaisuuden taltiointi.

Rahajärjestelmä murrosvaiheessa – ratkaisuna hyödykevaluutat?

Maksujärjestelmäasiantuntija Harry Leinosen laajassa artikkelissa käydään läpi nykyisen valuuttajärjestelmän heikkouksia ja pohditaan mahdollista siirtymää kohti digitaalista hyödykepohjaista vaihdantaa. Yksi ratkaisu inflaatio/deflaatio-ongelman ratkaisemiseksi voisi olla siirtyminen digitaaliseen hyödykepohjaiseen rahajärjestelmään. Nykyisillä tietoteknisillä ratkaisuilla hyödykepohjainen järjestelmä olisi teknisesti yhtä tehokas vaihdantaväline-/maksujärjestelmä kuin nyt käytössä oleva (elektroninen) tiliraha-järjestelmä.

Lue lisää ja lataa julkaisu (pdf) maksutta tästä:

Kirkkojen yhteiskunnallinen opetus

Viisi kirkkokuntaa, viisi erilaista, mutta samansuuntaista yhteiskunnallista opetusta. Luterilaisen, helluntailaisen, ortodoksisen, katolisen ja reformoidun kirkon edustajat esittelevät kirkkokuntansa yhteiskunnallisen opetuksen perusteita – yhdessä ensimmäistä kertaa!  Kirjoittajina evankelis-luterilaisesta kirkosta TT, dosentti Kari Latvus, helluntaiherätyksestä FT, varatuomari Markku Luoma, ortodoksisesta kirkosta Doctor of Ministry, pastori Teo Merras, katolisesta kirkosta dominikaaniveli TM, STB, Gabriel Salmela ja reformoidusta kirkosta prof. emer. David T Koyzis (Kanada). Toimittajana Esa Erävalo

Lataa julkaisu maksutta tästä:

Taltioinnin julkaisuseminaarista löydät YouTube -kanavaltamme!

Powering the Debate on EU Energy Policy: Towards Carbon Neutrality or Increasing Fragility?

Gavin Synnott & Tapio Luoma-aho (eds.). Kompassi & WMCES 2019

The European Union has set the ambitious target of becoming the world’s first climate-neutral continent by 2050. Carbon-free energy production is an integral part of the solution, but is the EU on the road towards carbon neutrality yet or not? What kind of geopolitical and technological risks are involved in the energy systems of today and in the future?
This booklet provides some food for thought for decision-makers and anyone who is interested on what is arguably the most complex system on earth: energy networks.

The book includes contributions by Dimitar Lilkov (WMCES), Rauli Partanen (Think Atom), Timo Lehtimäki (Suomen Erillisverkot oy), Sami Karhu (Pellervo Coop Center) and Tapio Luoma-aho.

ISBN-978-952-7289-05-1
See presentations of and summary of the event with the same name here.
Download the full publication here:

Yhteinen hyvä – Johdatus kristillisdemokratiaan

Esa Erävalo

Ensimmäinen suomenkielinen kokonaisesitys kristillisdemokratiasta vuosikymmeniin. Mitä kristillisdemokratia on ja mitä sen pitäisi olla. Tiivis pakkaus liikkeen aatehistoriasta ja poliittisen toiminnan kehityksestä Euroopassa, pohjoismaissa ja Suomessa.

Lataa kirja (pdf) maksutta tästä:

Revisiting Values and Rights in a Digitalising World.

Juhani Laurinkari, Felix Unger, Zoltan Tefner (editors).

Digitalisaatio, tekoäly ja robotiikka mullistavat kiihtyvällä tahdilla yhteiskuntien arvo- ja oikeusjärjestelmiä. Vaikeita kysymyksiä liittyy esim. digitaaliseen kaupankäyntiin ja virtuaalivaluuttoihin, tiedonvälityksen teknologiaan, sosiaaliseen mediaan ja virtuaalitodellisuuteen, tietoturvaan, verkkovalvontaan, tiedusteluun, robotiikkaan, tekoälyyn, digikoteihin ja digitaaliseen sodankäyntiin. Julkaisu perustuu Kompassin, osuustoimintakeskus Pellervon ja Euroopan tiede- ja taideakatemian 18.9.2018 järjestämän digitalisaatiosymposiumin esitelmiin.

Tiedustelut ja tilaukset: Juhani Laurinkari email: juhani.laurinkari(ät)uef.fi
Lue yhteenveto kirjasta täältä.

EMU: MISTÄ, MINNE, MIKSI?
Esa Erävalo (toim.)

Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta keskeistä on miten talous- ja rahaliitto EMU kehittyy. Kestääkö EMU seuraavan kansainvälisen talouskriisin? Kompassi ja Sallux -ajatushautomoiden kustantamassa kirjassa tarkastellaan EMU:n historiaa ja tulevaisuutta monista näkökulmista. Kirjoittajina TT Taneli Lahti (EK), VTT Jaakko Kiander (Ilmarinen); VTT, dosentti Tuomas Malinen (HY/GNS Economics), Esa Erävalo (Kompassi), Dr. Paul Mills (Jubilee Centre), VTT Jouko Jääskeläinen sekä Tapio Luoma-aho. ISBN 978-952-7289-04-4

Lue kirjan esittely täältä ja lataa kirja pdf-muodossa maksutta täältä:

PUHEENVUOROJA YHTEISÖTALOUDESTA
Esa Erävalo (toim.)

Mikä on osuustoiminnan merkitys Suomen taloudelle ja kehitykselle? Millaisia ovat eri aatteiden ja uskontojen käsitykset taloudesta ja yhteisöllisyydestä? Mitä kaikkea yhteisötalous on, paitsi osuuskuntia? Yhteisötalous on kokemassa uutta nousua. Mitä annettavaa yhteisötaloudella voisi olla 2000-luvun yhteiskunnissa?

Mm. näihin kysymyksiin pyrkii vastaamaan Kompassi ja Sallux -ajatushautomoiden kustantama Puheenvuoroja yhteisötaloudesta -pamfletti. Kirjoittajina ovat VTT Jouko Jääskeläinen, prof. emer. Juhani Laurinkari, prof. emer. Arto Lahti sekä toimitusjohtaja Sami Karhu. Teos perustuu Kompassin ja Osuustoimintakeskus Pellervon järjestämään seminaariin.

Puheenvuoroja yhteisötaloudesta. Esa Erävalo (toim.)
(C) Ajatushautomo Kompassi ry 2018.
ISBN 978-952-7289-02-0
Lataa pdf-versio kirjasta täältä:

ROBOTIIKKA, GEENITEKNIIKKA, ETIIKKA
Esa Erävalo (toim.)

Geenitekniikan ja robotiikan huikean nopea kehitys herättää aiheellisia kysymyksiä edessämme olevista eettisistä haasteista, joihin vastaamista ihmiskunta, yritykset ja lainsäätäjät eivät voi enää kauaa viivyttää. Tieteen tuloksia voidaan käyttää sekä hyvään että pahaan. Uuden tekniikan haasteet ovat eettisiä, ne pitävät sisällään kysymyksen siitä, mitä me olemme ihmisinä…

Robotiikka, geenitekniikka, etiikka -kirja on koottu Kompassin 14.10.2017 järjestämän seminaarin pohjalta. Vaikeisiin kysymyksiin ovat vastauksia etsimässä Aku Visala, Andrea Bertolini, Kirmo Vartiovaara ja Merja Penttilä.

Robotiikka, geenitekniikka, etiikka. Esa Erävalo (toim.)
(C) Ajatushautomo Kompassi ry 2017.
ISBN 978-952-7289-00-6

KANNUSTAVA PERUSTURVA
Isosta Britanniasta malllia  Suomen sosiaaliturvauudistukseen
Asmo Maanselkä

Kannustava perusturva tukee perheiden yhtenäisyyttä ja uuden perheen perustamista. Se huomioi ekologiset tavoitteet ja pienentää asumisen ympäristökuormitusta. Kannustava perusturva on yksinkertainen, yksilö- kohtainen ja ennen kaikkea työhön kannustava. Se tarjoaa avun ja mahdolli- suuden selviytyä tilanteesta, johon työttömyys tai muu elämän kova kohtalo on johtanut. Kannustava perusturva ehkäisee syrjäytymistä. Kannustamalla ahkeruuteen ja yrittämiseen, se mahdollistaa omien kykyjen käyttämisen ja osaamisen yhteiseksi hyväksi. 

Kannustava perusturva on julkaistu myös verkkokirjana. Lue lisää ja lataa kirja.

Kannustava perusturva. Isosta-Britanniasta mallia Suomen sosiaaliturvauudistukseen. Asmo Maanselkä.
(C) Ajatushautomo Kompassi ry 2017.
ISBN 978-952-7289-01-3