Julkaisu: Rahajärjestelmä murrosvaiheessa – ratkaisuna hyödykevaluutat?

Kaikilla keskeisillä valuutta-alueilla keskuspankit ja pankit luovat tällä hetkellä voimakkaasti lisää rahaa luottomääriä kasvattamalla. Korkotaso on laskettu nollaan ja viimeiseksi rahapoliittiseksi keinoksi ovat jääneet ”quantitative easing”-operaatiot, joissa keskuspankit ostavat enenevässä määrin julkisia ja yksityisiä velkapapereita pankeilta ja markkinoilta. Nykyisen rahajärjestelmän keskeisin ongelma on raha/velkamäärän tasapainoinen kehitys ja tätä tukevan korkotason määrittely. Epäonnistuminen tässä johtaa tavallisesti inflaatio/deflaatiokehitykseen ja/tai taloudellisiin kriiseihin, kuten pankkikriisiin tai lamaan.

Yksi ratkaisu inflaatio/deflaatio-ongelman ratkaisemiseksi voisi olla siirtyminen digitaaliseen hyödykepohjaiseen rahajärjestelmään. Nykyisillä tietoteknisillä ratkaisuilla hyödykepohjainen järjestelmä olisi teknisesti yhtä tehokas vaihdantaväline-/maksujärjestelmä kuin nyt käytössä oleva (elektroninen) tiliraha-järjestelmä. Mahdollinen siirtyminen reaalihyödykepohjaiseen rahajärjestelmään aiheuttaisi merkittäviä rakenteellisia muutoksia rahoitusjärjestelmään, eli pankki/keskuspankkitoimintaan. Inflaatio/deflaatio-ongelma poistuisi ja lainamarkkinoita ohjaisi markkinaehtoinen reaalikorko. Ensimmäisiä markkinaehtoisia askeleita kohti hyödykepohjaista rahajärjestelmää on jo havaittavissa.

Maksujärjestelmäasiantuntija Harry Leinosen artikkelissa kysytään, onko nykyinen rahajärjestelmä murrosvaiheessa ja olemmeko siirtymässä digitaaliseen hyödykevaihdantaan?

Lataa julkaisu (pdf) maksutta tästä linkistä:

Katso pamfletin julkaisutilaisuuden taltionti täältä.

Katso myös aiemman ”Rahateoriat ja päätöksenteko – onko velka illuusio” -webinaarin tallenne täältä.

Artikkelikuva: Piret Ilver on Unsplash.com