Jouko Jääskeläinen – Rauha ja Lähi-itä: Näkökulmia perustuslakeihin ja arvoihin

Hinta: 22 € (sis. postikulut)
Kustantajat: Sallux ECPM Foundation ja Ajatushautomo Kompassi ry 2023.

Jouko Jääskeläisen ajankohtaisessa uudessa kirjassa paneudutaan Lähi-Idän ristiriitaiseen tilanteeseen perustuslakien ja arvojen näkökulmasta. Mistä löytyvät ne arvot, joiden varaan rauha ja hyvä yhteiskunta voidaan rakentaa?

Teologian tohtori Risto Auvisen arvio kirjasta:

Jouko Jääskeläisen uusi kirja ”Rauha ja Lähi-itä” on mielenkiintoinen yritys hahmottaa Lähi-idän vaikeaa poliittista tilannetta arvioimalla eri maiden perustuslakeja tai niihin rinnastettavia lakikokonaisuuksia. Jääskeläisen tarkastelun pohjana ovat tunnetut länsimaiset perustuslait, Yhdysvaltojen ja Ranskan perustuslait sekä YK:n ihmisoikeuksien julistus, jotka toimivat virikkeenä vertailussa Lähi-idän maiden perustuslakeihin.

Jääskeläisen lähtökohta maiden perustuslakeja tarkasteltaessa on objektiivinen, kuvaileva ja toteava. Tämä on jo itsessään poikkeuksellista ottaen huomioon käsiteltävän aihepiirin jännitteet myös kotimaisessa kirjoittaja- ja lukijakunnassa. Asioiden arvottaminen jää lukijan oman harkinnan varaan, kuten tietokirjoissa pitääkin, ja siihen Jääskeläisen kirja antaa mielestäni hyvät lähtökohdat.

Kirjan lopussa Jääskeläinen pyrkii löytämään vastauksen asettamaansa kysymykseen: voivatko perustuslait tai niiden varassa rakennettu yhteinen käsitys hyvästä yhteiskunnasta tuoda rauhan Lähi-itään? Vastaus on vähintäänkin kriittinen.

Tilaa kirja omaksesi täyttämällä ja lähettämällä oheinen lomake.