Artikkeleita ympäristömuutoksesta Kompassin sivuilla

Ajatushautomo Kompassi on toimittanut useita julkaisuja liittyen ympäristömuutokseen. Olemme koonneet tähän artikkeliin niistä tuoreimmat.

Suhdenäkökulma ilmastonmuutokseen (Relational Approach to Climate Change). Calum Samuelsonin pamfletissa kysytään, voidaanko ilmastonmuutosta torjua ajattelutapaamme muuttamatta ja haastamatta länsimaista kulutus- ja yksilökeskeistä kulttuuria? Mitä annettavaa suhdeajattelulla ja teologialla voi olla ympäristökysymyksiin? Lue lisää ja lataa julkaisu.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset Afrikan ruokaturvaan. Kompassin ja Fida:n tuottamassa videosarjassa haastatellaan asiantuntijoita, jotka auttavat Afrikan maataloutta sopeutumaan ilmastonmuutokseen viljelymenetelmiä paikan päällä kehittämällä. Lue lisää.

Ympäristöpolitiikka perustuu varovaisuusperiaatteelle – onko vallan keskittäminen varovaisuutta? Ympäristönmuutos ja ilmastonmuutos ovat globaaleja haasteita, mutta ratkaisut lähtevät liikkeelle myös ihmisen omasta lähipiiristä. Kolumnissa pohditaan EU-tason ympäristöpolitiikan roolia ja suhdetta valtaan. Onko demokraattisen päätöksenteon hitaus ongelma luonnonsuojelulle? Entä tarkoittaako ”rajat ylittävä päätöksenteko” yhteispäätöksiä ja monenkeskisiä sopimuksia vai kulkeeko kehitys kohti vallan keskittämistä? Lue lisää.

A roadmap for Finland to circular plastic economy. The use of plastics has increased 20-fold in the last 50 years and is expected to still at least double within the next 20 years. How is the use and recycling of plastics being regulated in the EU and Finnish level and what is being done to tackle the huge global problems with plastic waste? Lue lisää.

The role of the global mining industry now and in the future. The global demand of mining products is on the rise as minerals are needed also for green technologies such as batteries and energy production. This report focuses on drivers of mining industry; its impacts on the environment, as well as the common misconceptions around the sector. Lue lisää.

Luonnon monimuotoisuuden tietolähteet. Tietoa maailman biodiversiteetin tilan heikkenemisestä on tarjolla runsaasti. Tässä artikkelissa on koottuna lyhyt yhteenveto kolmesta tärkeimmästä tietokannasta Suomen näkökulmasta: IPBES, WWF living planet index sekä Suomen uhanalaiset lajit. Lue lisää.

Perustietoa ilmastonmuutoksen tutkimuksesta. Ns. kasvihuoneilmiön perusteet on ymmärretty jo 1800-luvun alkupuolelta. Mitkä tekijät vaikuttavat ilmaston muuttumiseen? Miten ilmastotutkimus on kehittynyt ja mitä ilmastonmuutoksesta kohtuullisella varmuudella tiedetään? Lue lisää.

Hiilimetsänhoito ja hiilipörssi. Voidaanko ilmastonmuutosta hillitä Afrikassa toteutettavien metsityshankkeiden ja kansainvälisen hiilipörssin avulla? Prof. emer. Veli Pohjonen on tehnyt ison osan elämäntyöstään Itä-Afrikassa ja tutkinut hiilimetsänhoidon käytännön toteutusta. Lue lisää.

Artikkelikuva: Anne Nygård on Unsplash.com